Vážení zákazníci!

Ku dňu 1.1.2013 sa spoločnosť Slovimpera s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava zlučuje so spoločnosťou MAKRO spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 820 17 Bratislava.

Spoločnosť MAKRO k tomuto dátumu preberá všetky vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi vrátane pohľadávok a záväzkov, ako aj všetky zásoby.

Celý sortiment tovaru nájdete na stránkach spoločnosti MAKRO : www.makro.sk, všetci registrovaní užívatelia e-shopu slopočnosti Slovimpera majú zriadený účet v e-shope MAKRO s rovnakými prístupovými údajmi, ktoré mali v pôvodnom e-shope.

Ďakujeme všetkým za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa, na ďaľšiu spoluprácu so spoločnosťou MAKRO.


Slovimpera s.r.o. Bratislava
Eva Čechová